Tervetuloa Suomen Nimettömien Läheisriippuvaisten kotisivuille!


 

Päivitetty 16.1.2024
 

CoDA -läheisriippuvuusryhmä on miesten ja naisten toveriseura, jossa yhteisenä tavoitteenamme on terveiden ihmissuhteiden rakentaminen. Ainoa kriteeri jäsenyydelle on halu terveisiin ja kokonaisvaltaisiin ihmissuhteisiin. Me kokoonnumme yhteen tukemaan toisiamme sekä jakamaan kokemuksiamme matkallamme oman itsen löytämiseen — matkalla rakastamaan itseämme. Ohjelman eläminen suo meidän jokaisen tulla enenevissä määrin rehelliseksi itsensä kanssa omasta henkilökohtaisesta menneestään sekä omasta läheisriippuvaisesta käyttäytymisestään

Useimmat meistä ovat etsineet tapoja voittaa ongelmat, jotka johtuvat ristiriidoista ihmissuhteissamme ja lapsuudessamme. Monet meistä ovat kasvaneet perheissä, joissa oli paljon riippuvuuskäyttäytymistä – toiset taas eivät. Molemmissa tapauksissa olemme huomanneet, että läheisriippuvuus on hyvin syvälle juurtunutta, pakonomaista käyttäytymistä, ja että se on syntynyt joskus hieman ja joskus äärimmäisen häiriintyneissä perherakenteissamme. Olemme jokainen tavallamme kokeneet tuskaa tuottavan trauman lapsuutemme ja ihmissuhteittemme tyhjyydestä läpi elämämme.

Nimettömät läheisriippuvaiset on omavarainen toimien omien vapaaehtoisten avustusten varassa. Emme ole sitoutuneet mihinkään kirkkokuntaan, uskonlahkoon, poliittiseen ryhmittymään, mihinkään järjestöön tai yhteiskunnalliseen laitokseen.


 
 
Kokoustemme ajat ja paikat:

 

Tiistai

Hämeentie 75, 00550, Helsinki, Finland
klo 18.30-20.00
Ovi avautuu klo 18.15, Vallilan ratikkahalleja vastapäätä. 
 

Parittomilla viikoilla perjantaisin

Sturenkatu 12, 00510 Helsinki
klo 18.00 - 19.30
Stadin yhteisötalo Hanna, portista sisään Sturenkadun puolelta

     Sunnuntai         

Skype-ryhmä klo 20.00-21.30
Ota Skype-yhteys laittamalla viesti "haluan mukaan" klo 19:45 
käyttäjälle "Fincoda Skype" 
Skype-kokoukset toteutuvat, kun vapaaehtoisia palvelutyöntekijöitä on paikalla.


Lisäinfoa/information: fincoda@gmail.com (CoDA:n toiminta nojaa vapaaehtoisiin palvelutyöntekijöihin, joten varmimmin saat yhteyden meihin osallistumalla tiistain kokoukseen Hämeentiellä)


                                                                                                                                                                                               


Mitä on läheisriippuvuus?

Alla olevat läheisriippuvuuden luonteenomaiset piirteet, jotka on lueteltu CoDA-vihkosessa “Mitä on läheisriippuvuus”, saattavat auttaa meitä tunnistamaan, missä määrin tämä sairaus vaikuttaa meihin:

Monet meistä kamppailevat näiden kysymysten äärellä: Mitä on läheisriippuvuus? Olenko minä läheisriippuvainen?
Tahtoisimme täsmällisiä määritelmiä ja selkeän luokittelun, mutta 8. perinteen mukaan Co-dependents Anonymous (Nimettömät Läheisriippuvaiset) on ei-ammatillinen toveriseura.

Emme tarjoa tarkkaa määritelmää tai diagnoosia läheisriippuvuudelle jättäen tämän tehtävän kunnioittavasti psykiatrian sekä psykologian ammattilaisille.

Sen sijaan tarjoamme omaan kokemuspohjaamme nojautuen ne luonteenomaiset asenteet ja käyttäytymistavat, jotka kuvaavat sitä, millainen meidän läheisriippuvainen taustamme on ollut.

Uskomme, että toipuminen alkaa rehellisestä itsensä diagnosoinnista. Opimme hyväksymään kyvyttömyytemme pitää yllä terveitä ja rakentavia suhteita toisiin ihmisiin ja itseemme. Aloimme tunnistaa, että syy oli pitkään kestäneissä tuhoisissa elämisen kaavoissa.

Nämä kaavat ja luonteenpiirteet on tarjottu työvälineinä avuksi itsensä arviointiin. Niistä voi olla erityisesti apua tulokkaille.


Kieltokaavat

Läheisriippuvaiset:

 •   kokevat vaikeaksi tunnistaa, mitä itse tuntevat
 •    vähättelevät ja muuntelevat sitä, mitä todella tuntevat, tai kieltävät sen
 •     kokevat itsensä täysin epäitsekkäänä sekä toisten hyvinvoinnille omistautuneena

Huonon itsetunnon kaavat

Läheisriippuvaiset:

 • kokevat päätöksenteon vaikeaksi    
 • arvostelevat ankarasti kaikkea, mitä ajattelevat, sanovat tai tekevät, eivätkä pidä sitä koskaan ”riittävän hyvänä”
 • ovat hämillään, jos saavat osakseen tunnustusta, kehuja tai lahjoja
 • eivät kykene pyytämään toisia täyttämään omia tarpeitaan tai halujaan
 • arvostavat enemmän toisten osoittamaa hyväksyntää ajatuksiaan, tunteitaan ja käyttäytymistään kohtaan kuin omaansa

Alistuvuuskaavat

Läheisriippuvaiset:

 •     tekevät kompromisseja omien arvojensa ja eheytensä suhteen välttääkseen torjuntaa tai suuttumusta toisten taholta
 •     ovat hyvin herkkiä sille, mitä toiset tuntevat ja tuntevat samoin
 •     ovat äärimmäisen lojaaleja ja jäävät itselleen vahingollisiin tilanteisiin liian pitkäksi aikaa
 •     arvostavat toisten mielipiteitä ja tunteita enemmän kuin omiaan ja pelkäävät ilmaista eriäviä mielipiteitä tai tunteita
 •     sivuuttavat omat kiinnostuksen kohteensa sekä harrastuksensa tehdäkseen sen, mitä muut haluavat
 •     hyväksyvät seksin rakkauden korvikkeena

Kontrollikaavat

Läheisriippuvaiset:

 •     uskovat, että useimmat muut ihmiset ovat kykenemättömiä pitämään huolta itsestään
 •     yrittävät saada muita vakuuttuneiksi siitä, mitä nämä “todella” ajattelevat ja mitä heidän “tulisi” tuntea
 •     pahastuvat, kun toiset eivät ota heidän apuaan vastaan
 •     tarjoavat herkästi neuvoja sekä ohjeita toisille ilman, että heiltä niitä pyydetään
 •     syytävät lahjoja sekä palveluksia niille, joista välittävät
 •     käyttävät seksiä saavuttaakseen hyväksyntää ja tunnustusta
 •     heidän tulee olla ”tarvittuja”  ollakseen suhteessa toisiin ihmisiin

Kaksitoista askelta

Ensimmäinen askel
Myönsimme voimattomuutemme toisten ihmisten suhteen ja sen, että elämämme oli muuttunut sellaiseksi, ettemme enää hallinneet sitä.

Toinen askel
Opimme uskomaan, että jokin itseämme suurempi voima voisi palauttaa terveytemme.

Kolmas askel
Päätimme luovuttaa tahtomme ja elämämme Korkeamman voimamme haltuun sellaisena kuin hänet käsitimme.

Neljäs askel
Teimme perinpohjaisen ja pelottoman moraalisen itsetutkiskelun.

Viides askel
Myönsimme väärien tekojemme todellisen luonteen Jumalalle, itsellemme ja jollekin toiselle ihmiselle.

Kuudes askel
Olimme täysin valmiit antamaan Jumalan poistaa kaikki luonteemme heikkoudet.

Seitsemäs askel
Nöyrästi pyysimme Häntä poistamaan vajavuutemme.

Kahdeksas askel
Teimme luettelon kaikista vahingoittamistamme henkilöistä ja halusimme hyvittää heitä kaikkia.

Yhdeksäs askel
Hyvitimme tekomme lähimmäisillemme suoraan, mikäli mahdollista. Vältimme kuitenkin vahingoittamasta heitä tai muita.

Kymmenes askel
Jatkoimme itsetutkiskelua ja aina kun olimme väärässä, myönsimme sen heti.

Yhdestoista askel
Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn avulla kehittämään tietoista yhteyttämme Jumalaan, sellaisena kuin Hänet käsitimme, rukoillen ainoastaan tietoa hänen tahdostaan meidän suhteemme ja voimaa sen toteuttamiseen.

Kahdestoista askel
Koettuamme hengellisen heräämisen näiden askelten tuloksena pyrimme saattamaan tämän sanoman toisille läheisriippuvaisille ja harjoittamaan näitä periaatteita kaikissa toimissamme.
Kaksitoista lupausta - Nimettömät Läheisriippuvaiset

Jos toteutan elämässäni CoDan ohjelmaa, voin odottaa, että elämäni tulee muuttumaan. Jos pyrin työstämään Kahtatoista Askelta ja noudattamaan Kahtatoista Perinnettä rehellisesti, niin

1. Saan kokea uutta yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tyhjyyden ja yksinäisyyden tunteet katoavat.
2. Pelot eivät hallitse minua enää. Toimin rohkeasti, eheästi ja itseäni arvostaen.
3. Tunnen uutta vapautta.
4. Vapautan itseni menneisyyteeni ja nykyisyyteeni liittyvästä huolesta, syyllisyydestä ja katumuksesta.
5. Pystyn rakastamaan ja hyväksymään itseni ja muut. Tunnen itseni aidosti rakastettavaksi, rakastavaksi ja rakastetuksi.
6. Alan nähdä itseni samanarvoisena kuin muut ihmiset. Uusissa ja uudistuneissa ihmissuhteissani osapuolet ovat samanarvoisia.
7. Pystyn muodostamaan ja ylläpitämään terveitä ja rakastavia ihmissuhteita. Hallinnan ja manipuloinnin tarpeet häviävät, kun opin luottamaan ihmisiin, jotka ovat luottamukseni arvoisia.
8. Opin, että eheytyminen on mahdollista. On mahdollista tulla rakastavammaksi, läheisemmäksi ja kannustavammaksi. Voin olla perheeni kanssa tekemisissä tavalla, joka on minulle turvallinen ja kunnioittava heitä kohtaan.
9. Tiedostan, että olen ainutlaatuinen ja kallisarvoinen luomus.
10. Minun ei tarvitse antaa muiden määritellä arvoani.
11. Luotan ohjaukseen, jota saan Korkeammalta Voimaltani ja alan uskoa omiin kykyihini.
12. Alan kokea vähitellen päivittäistä tyyneyttä, voimaa ja henkistä kasvua.

Käännetty teoksesta Co-Dependents Anonymous, 1995, toinen painos